תקציר עמ' 441 - ת. 15

הבעת שטח ריבוע וחישוב זוית בעזרת זהויות ומשוואות טריגונומטריות