תקציר עמ' 440 - ת. 13

הבעת אורכי צלעות משולש החסום במעגל בעזרת זהויות ומשוואות טריגונומטריות