תקציר עמ' 440 - ת. 11

הבעת אורכי בסיסים של טרפז שווה שוקיים בעזרת זהויות ומשוואות טריגונומטריות