תקציר עמ' 439 - ת. 8

חישוב זוית במשולש בעזרת זהויות ומשוואות טריגונומטריות