תקציר עמ' 439 - ת. 5

חישוב זוית בין אלכסוני מלבן בעזרת זהויות ומשוואות טריגונומטריות