תקציר עמ' 438 - ת. 1

חישוב זויות ושטח משולש בעזרת זהויות ומשוואות טריגונומטריות