תקציר עמ' 407 - ת. 19

תרגיל חזרה בנושא טריגונומטריה במישור