תקציר עמ' 405 - ת. 11

תרגיל חזרה בנושא טריגונומטריה במישור