תקציר עמ' 404 - ת. 5

תרגיל חזרה בנושא טריגונומטריה במישור