תקציר עמ' 402 - ת. 30

תרגיל חזרה מסכם בנושא משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים