תקציר עמ' 402 - ת. 26

תרגיל חזרה מתקדם בנושא משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים