תקציר עמ' 400 - ת. 17

תרגיל חזרה בנושא משפט הסינוסים ומשפט הקוסינוסים