תקציר דמיון משולשים במעגל - מיתרים וזויות

עמ' 306 - 308 - דוגמה