תקציר פרופורציה ותכונת חוצה זווית של משולש במעגל

משפט תלס והרחבותיו והמשפט ההפוך במעגל, עמ' 304 - ת. 3