תקציר עמ' 240 - ת. 14

תרגיל בנושא זוית בין משיק למיתר, זוית בין ישר למעגל