תקציר זוית בין משיק למיתר

עמ' 236 - 238 - דוגמאות א' - ב