תקציר אי שוויונות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט

פתרון אי שוויונות ממעלה ראשונה עם ערך מוחלט במערכת וגם ובמערכת או, עמ׳ 18 - דוגמאות א׳-ב׳