תקציר עמ' 12 - ת. 12

פתרון אי שוויון ריבועי עם פרמטר