תקציר עמ׳ 172 - ת. 19

מציאת תחום הגדרה של פונקציה עם שורשים