תקציר עמ׳ 172 - ת. 10

מציאת תחום הגדרה של פונקציה עם שורשים