תקציר עמ' 156 - ת. 8

בעיה בהנדסת המישור המשלבת מציאת סכום של סדרה הנדסית אינסופית