תקציר עמ' 152 - ת. 50

תרגיל בנושא סדרה הנדסית אינסופית וסכומה