תקציר עמ' 151 - ת. 44

מציאת n של סדרה הנדסית אינסופית