תקציר סדרה הנדסית המתקבלת מסדרה הנדסית אינסופית נתונה

סכום סדרה הנדסית המתקבלת מסדרה הנדסית אינסופית, נוסחה לחישוב סכום הסדרה ההנדסית המתקבלת מסדרה הנדסית אינסופית,עמ׳ 147 - דוגמה ג'