תקציר עמ' 148 - ת. 18

מציאת סכום סדרה הנדסית אינסופית