תקציר עמ' 148 - ת. 13

מציאת x בסדרה הנדסית אינסופית