תקציר סדרה הנדסית אינסופית וסכומה - המשך

סכום סדרה הנדסית המתקבלת מסדרה הנדסית אינסופית, נוסחה לחישוב סכום הסדרה ההנדסית המתקבלת מסדרה הנדסית אינסופית, עמ׳ 145 - דוגמה ב׳