תקציר סדרה הנדסית אינסופית וסכומה

חישוב סכום סדרה הנדסית אינסופית, נוסחה לחישוב סכום סדרה הנדסית אינסופית, עמ׳ 145 - דוגמה א'