תקציר עמ' 142 - ת. 59

תרגיל מסכם בנושא סכום סדרה הנדסית