תקציר עמ' 141 - ת. 51

תרגיל בנושאים שונים בסדרה הנדסית