תקציר עמ' 140 - ת. 39

הוכחות שונות בנושא סכום סדרה הנדסית