תקציר מקומות אי זוגיים וזוגיים ומשוואה מעריכית

עמ׳ 136 - דוגמאות ו׳ - ז׳