תקציר מציאת מספר האיברים על פי הסכום

עמ׳ 135 - דוגמה ה'