תקציר סכום סדרה הנדסית - המשך

מציאת הנוסחה ל-Sn, מציאת הנוסחה ל-an, הוכחה שהסדרה הנדסית, מציאת מספר האיברים על פי הסכום, דוגמאות ג׳-ד׳