תקציר סכום סדרה הנדסית

הנוסחה לסכום סדרה הנדסית, מציאת Sn, מציאת q, עמ׳ 134 - דוגמאות א׳-ב׳