תקציר עמ' 133 - ת. 25

מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית, מציאת הנוסחה ל-an, מציאת n