מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית, מציאת הנוסחה ל-an, מציאת n