מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית כאשר המעריכים שליללים ומנה עם שורש ריבועי, דוגמאות ג׳-ד׳