תקציר מציאת מספר האיברים כאשר המעריכים שליליים

מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית כאשר המעריכים שליללים ומנה עם שורש ריבועי, דוגמאות ג׳-ד׳