תקציר מציאת שני איברים סמוכים

עמ׳ 131-130 - דוגמה ב׳