תקציר מציאת מספר האיברים בסדרה הנדסית

מציאת מספר האיברים (n) על פי האיבר הכללי (an) בסדרה הנדסית, עמ׳ 130 - דוגמה א׳