תקציר עמ' 125 - ת. 28

מציאת האיבר הראשון ומנת הסדרה