תקציר עמ' 125 - ת. 21

מציאת מספרי ומנת הסדרה ההנדסית