תקציר עמ' 124 - ת. 18

הגדרת סדרה הנדסית לפי מקום ועל פי כלל נסיגה