תקציר הוכחה שסדרה היא הנדסית

מציאת מנת סדרה הנדסית ואת האיבר הראשון של הסדרה, עמ׳ 122 - דוגמה ד׳