תקציר  הגדרה ונוסחת האיבר הכללי של סדרה הנדסית

הגדרת הסדרה ההנדסית, נוסחה לאיבר הכללי של סדרה הנדסית, הגדרה לפי מקום של סדרה הנדסית, דוגמאות א׳-ג׳