תקציר עמ' 117 - ת. 102

הוכחת סדרה חשבונית על סמך סכומה