תקציר הוכחה בנושא סכום סדרה חשבונית

עמ׳ 105 - דוגמה ח', עמ' 116 - ת. 95, הוכחה על סמך נתוני סכום סדרה חשבונית