תקציר עמ' 115 - ת. 80

מציאת הנוסחה לסכום סדרה חשבונית