עמ׳ 104 - דוגמה ז', עמ׳ 113 - ת. 66, מציאת סכום סדרה, מציאת סכום איברים אחרונים, מציאת איברי סדרה