תקציר עמ' 112 - ת. 56 ,59

בעיות מחיי היום יום - סכום סדרה חשבונית