תקציר מציאת הנוסחה ל- an והוכחה שהסדרה היא חשבונית

עמ׳ 103 - דוגמה ד׳, עמ' 108 - ת. 26